civilek szerepe

 

Elhangzott:
az Európai Civil Találkozón.
(Budapest, 2011. június 5-7.)

A Civilek a Lakóhelyért Egyesület 2010. évben alapította a „CIVIL DICSÉRŐ OKLEVELET” és azoknak adományozza (évente 1-2 fő részére) akik a helyi civil embereknek, ill. a civil mozgalomnak önzetlenül a legtöbbet adták.

Az alapítás óta a következők részesültek „CIVIL DICSÉRŐ OKLEVÉL” elismerésben:

Sorszám

Név

Foglalkozás

Elismerés indoka

Átadás időpontja

1.

Szabó László

húsipari vállalkozó

Szabó László húsárú kereskedés és húskészítmény előállító üzem tulajdonosának, aki több éve felvállalta, hogy a helyi gazdák sertéseit vásárolja fel és ápolja a régi hajdúsági ízeket.

2010. III.11.

2.

Kozma Anita

grafikus, dekoratőr

Kozma Anita a 2005. évben indult Hajdúsági Kenyérünnep, majd a Hajdúböszörményi Kemencés Nap rendezvénysorozatra megalkotta azt a hagyományőrzést szimbolizáló grafikai alkotást, mely egy házikenyeret a szívéhez emelő és azt szelő hajdú parasztembert ábrázol.
Úgy gondoljuk, hogy ezen művészi szintű alkotás tartósan fennmarad, és a Hajdúsági Kenyérünnep, valamint a Kemencés Nap, egyben a Civilek a Lakóhelyért Egyesület hagyományőrző védjegyévé válik.

2010. VI.6.

3.

Fülep Zsolt

Pék vállalkozó, cégtulajdonos

Fülep Zsolt több mint fél évtizede – együttműködve az egyesülettel – segíti a helyi és a hajdúságra jellemző hagyományos népi ízek összegyűjtését, ismertségének növelését. Vállalkozásában a kulturális hagyományokban gyökerező, egészséges táplálkozást tekinti tevékenysége vezérfonalának.

2011. V.29.

4.

Werli József

Magyar Pékszövetség főtitkára

Werli József az egyesület 2005. évi alakulásától szakmai elkötelezettséggel, útmutatással segítette a Hajdúsági Kenyérünnep és a hajdúböszörményi Kemencés Nap szervezését, a pékhagyományok ápolását, az egészséges kemencés sütemények készítését.

2012. VI.3.

5.

V. Szabó Sándor

Szabadhajdú Közművelődési Kft. ügyvezető igazgató

V. Szabó Sándor fél évtizede segíti a hajdúböszörményi civil mozgalom hagyományőrző tevékenységét és nagyban hozzájárult az egyesület hagyományos (HÍR-védjegyes) házi kenyér valamint kemencés süteményeinek ismertté tételéhez.

2012. VI.3.

6.

Kiss Attila

Polgármester

Kiss Attila több mint egy évtizede segíti a hajdúböszörményi civilmozgalmat, annak hagyományőrző tevékenységét, és nagy támogatói elkötelezettséggel járul hozzá a Hajdúsági Kenyérünnep és a Kemencés Nap, a pékhagyományok ápolásához, valamint a hagyományos és tájjellegű kemencés tésztafélék ismertté tételéhez

2013. VI.2.

7.

Abari Gusztáv

Grafikus

Abari Gusztáv több, mint fél évtizede grafikai munkával, nagy lelkiismeretességgel segíti az egyesület hagyományőrző tevékenységét, és nagyban hozzájárul az egyesület hagyományos és tájjellegű (HÍR védjegyes) házi kenyér és kemencés tésztafélék ismertté tételéhez.

2013. VI.2.

8.

Ajtai Jánosné

Varrónő

Ajtai Jánosné több mint fél évtizede önkéntesként készíti az egyesület hagyományőrző ruháit. Az igényes kivitelezéssel, kézműves kidolgozással hozzájárul a díszokleveles sütőasszonyok és sütőmesterek korhű megjelenéséhez.

2013. VI.2.

9.

Leleszné Sveda Klára és a Csillagvár Óvoda közössége

Óvodavezető

Leleszné Sveda Klára és a Csillagvár Óvoda közössége több mint fél évtizede a Hajdúsági Kenyérünnep és Kemencés Nap hagyományőrző programjain az egykori népi játékok felelevenítésével, nagy sikert értek el a kisgyermekes családok körében.

2014. VI.22.

10.

Rózsa Sándor

OTP régió igazgató-helyettese

Rózsa Sándor aki fél évtizede segíti a hajdúböszörményi civil mozgalom hagyományőrző tevékenységét, és nagyban hozzájárul az egyesület hagyományos (HÍR-védjegyes) házi kenyér és kemencés sütemények ismertté tételéhez.

2014. VI.22.

 szabo laszlo_civil_dicsero_okelvel

kozma anita_civil_dicsero_okelvel

fulop zsolt_civil_dicsero_okelvel

werli jozsef_civil_dicsero_okelvel

vszabo civil_dicsero_okelvel

abari gusztav

ajtai janosne

leleszne sveda_klara

rozsa sandor

 

 

 Kedves Látogató!


drni2A Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnökeként köszöntöm a hajdúböszörményi székhelyű egyesületünk honlapján. A 2004. évben alakult egyesületünk fő céljainak megvalósulását láthatja, emellett érdekes és sokoldalú információt talál ha böngészi honlapunk több tucat oldalát. A látogató előtt megjelenik a népi kultúránk tárgyi és szellemi értékeinek, különös tekintettel a táplálkozáskultúra hagyományainak ápolása, a magyar parasztság ősi ételeinek bemutatása.  Mindemellett erőnkhöz mérten a várospolitikában a civil kontroll szerepkörének érvényesítésére is törekszünk, mert ahogyan egykoron egy görög bölcs mondotta: "Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is oldottad.”

 

Hasznos és kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:
Dr. Nagy Imre
elnök

A Hajdúböszörményi Tájházak – korábbi nevén Skanzen –

hasznosításának, fejlesztésének, működtetésének előtörténetéről

 

Misszió: a Hajdúböszörményi Tájházak legyen a turisták, a fiatalok, a hajdúsági és a hajdúböszörményi emberek interaktív hagyományőrző és hagyományápoló helye.

(kivonat dr. Nagy Imre ROP 3.1.3. projekt-tervéből)

A Polgári utcai népi épületegyüttes a város kertségi övezetében jött  létre. Hajdúböszörmény város vezetése az 1960-as években a műemlékvédelmi szakértők bevonásával skanzen létrehozásának szándéka született meg, mely alapján egy nagyobb területen az eredeti állapot konzerválása mellett képzelték el az épületek jövőjét.

Az eredeti tervek szerint 60 lakóházat érintett volna a skanzen létrehozása, az anyagi fedezet hiányában azonban csak 6 lakóházat sikerült megvásárolni. Az 1970-es évek végére a műemlékvédelmi szempontok alapján a 6 lakóházat sikerült teljesen felújítani. A házakat hasznosításra felajánlották a Hajdú Tourist Irodának, aki campingként és szálláshelyként üzemeltette a házakat.

Az épületek szálláshelyként történő üzemeltetése a rendszerváltást követően megszűnt, az épületek kiállítóhelyként működtek.

Az Önkormányzat és a Selekt-Inform Ügynökség közötti szerződés alapján közel másfél évtizedig napközbeni múzeumként tartotta nyitva. Időnként szervezett programoknak ingyenesen helyet biztosított.

2005. évben az Önkormányzat a Skanzen további hasznosításával foglalkozó munkacsoportot hozott létre az akkori alpolgármesterek koordinálása mellett.

A munkacsoport ülésein rendszeresen megjelentek: Kövér László Géza, Fórizs László, Bertalan János, dr. Nyakas Miklós, dr. Nagy Imre, Németh Józsefné, Szabóné Németh Anita, Szekeres Gyula, Benedekné Imre Mária, Uzonyi Anita, Molnár György, Varjasi Imre, Máté László, Pataky Emőke, Iván Alfréd, Tóth Tamás, Nagy Sándor.

Később bekapcsolódott a munkacsoport munkába dr. Cs. Varga László alpolgármester, dr. Ficsor László jegyző, Bodnár Margit képv., Ónodiné Demeter Éva képv., Sőrés István képv., Uzonyi Imre oszt.vez. Fülep Zsolt    sütőipari vállalkozó, V. Szabó Sándor ügyvezető, Mező Barna oszt. vez., Tóth Tamás oszt.vez., Törökné Vida Katalin ügyintéző, Varga Zoltán intézményvez.

A munkacsoport helyszíni bejáráson, szentendrei tapasztalatcserén vett részt. 2006. évben az önkormányzat számára elkészítették a hasznosítási javaslatukat, egy költségelemzést, a skanzen szomszédságában lévő, nem odaillő épületek látványa okozta károk enyhítésére vonatkozó tervezetüket.

2007. évben – az újjáalakult munkacsoport, Bertalan János vezetésével – tovább folytatta a Tájház fejlesztésével,  működtetésével kapcsolatos véleménycseréket. Dr. Nagy Imre meghívására ellátogatott a városba, a Tájházba dr. Bereczki Ibolya s Szentendrei Skanzen főigazgató-helyettese, aki hasznos szakmai tanácsokkal szolgált.

Időközben az önkormányzat megvásárolt egy szomszédos romos épületű telket, a Tájház bővítése céljából.

A munkacsoport javaslatára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programra 100 Mft-os pályázat készült, melyet a Képviselő-testület támogatott.

Sajnos sem a Lakodalmas ház néven, sem a későbbi „Szilassy Borház” néven beadott pályázat nem nyert ill. az utóbbi a szomszédok ellenállása miatt nem valósult meg.

A Skanzen Munkacsoport 2008.április 15-i  ülésén javasolta a Tájházak kültéri kemencéinek tervezését. A kemencék ünnepélyes avatása: 2008.aug. 17.

2007. év végén felmerült az önkormányzat és a   Selekt-Inform Ügynökség közötti szerződés felülvizsgálatának kérdése.

A 2008. évi, majd a 2009. évi nyilvános pályáztatás nem hozott eredményt. A pályáztatási szándék elsődlegesen: a többfunkciós kulturális színterek megteremtése és környezetbe illő, hagyományőrző vendéglátás megszervezése volt.

Az Önkormányzat ezt követően a Szabadhajdú Közművelődési Kft-t bízta meg a „Hajdúböszörményi Tájházak” működtetésével.

A Skanzen Munkacsoport 2009.nov. 2.-án ülésezett és döntött a tájházak működési engedélyével kapcsolatban.

2012. évre a „Hajdúböszörményi Tájházak” épületegység ismert, kedvelt színterévé vált a hagyományőrző programoknak.

Évente ismétlődő, karakteres programok:

- Városi disznótor,

- a lovasok hagyományőrző programja és cifraszűrösök találkozója,

- Kemencés Nap és évközi sütési bemutatók óvodásoknak, iskolásoknak, a városba érkező önkormányzati vendégcsoportoknak.

 

Újabban munkahelyi közösségek alkalmi összejöveteleinek, valamint  családi programoknak is szívesen választott helye a tájház.

 

A Hajdúböszörményi Tájházak további működéshez elengedhetetlenül szükséges lenne:

 

  • a vizesblokk felújítása,
  • pályázati lehetőség keresése egy rendezvényház (lakodalmas ház stb.) megépítésére,
  • parkolási problémák megoldása (pl. a bejáratnál lévő üres telek megvásárlása, vagy telekcserével megszerzése)
  • önálló működési költségvetés, - önk. erről legutóbb döntött,
  • néhányfős állandó személyzet, akik folyamatosan, nagy aktivitással, szakmaisággal dolgoznak a karbantartáson és segítik a programok sikeres lebonyolítását,
  • nádas házak korhű berendezése (linóleum mentesítés stb.), néprajzi leltár elkészítése.

tájházzá átminősítés (38/2009.(I.29.) / Önk. határozat 4.pontja),

  • szakszerű karbantartás és felújítás – műemléki védettség figyelembevételével.

Hajdúböszörmény, 2012. július 12.

Dr. Nagy Imre

önk. képviselő,

Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke

 

  1. sz. melléklet

Megvalósult fejlesztések a Tájházban ill. városi szinten a rendezvényfeltételek javításában (nem teljes lista)

A megvalósult fejlesztésekhez Kiss Attila polgármester, dr. Cs. Varga László alpolgármester,

Bertalan János és mások segítő együttműködése volt szükséges, melyet kiegészített

dr. Nagy Imre lobbizása és személyes közreműködése.

(A költség-meghatározások részben konkrét, részben névleges értékek)

4 db KEMENCE ÉPÍTÉS +          TETŐSZERKEZET

 

 

Értéke közel : 2 M Ft

20 db RENDEZVÉNY FAHÁZ

 

-asztalos munka

-rács+vasalat

-bádogos munka

-alulemez,ragasztó, popszegecs

Faház építés: 320 eFt/db,

(A Debreceni Cívisház Kft: 700 eFt/db áron készítette volna)

 

ÖSSZESEN: 6.4 MFt

 

 

40 SZEMÉLYES PAVILON 

(45 m2-es)

    2011. febr.-i átadással

- asztalos munkák

- bádogos munkák

-zsindely

- villanyszerelő munkák (ikerkemence vill. szer. együtt) -  162.500.- Ft

 

- alapozás, kőburkolás

Értéke: kb. 1 MFt

 

 

 

VÉGLEGES KÁBEL FEKTETÉS

(góré, tüzelőtároló oldalon)

 

- villanyszerelési munkák

- földmunkák

106.250.-Ft

     60.000.-Ft

TÁJHÁZI ÜVEGES HIRDETŐTÁBLA KÉSZÍTÉS

 

    52 eFt

 

IVÓVÍZVEZETÉS KEMENCÉKHEZ

 

 

2010. évben: Kb.250 eFt

 

2012. évben: kb 60 eFt

Kemencék évenkénti felújítása

 

4 évben,        kb. 80 eFt

 

Összesen:

 

10.008.250.- Ft

 

A lovas egyesület( Molnár Imre vezetésével) rendezvényei előtt aktívan közreműködött a tájház karbantartási munkálataiban. 60 garnitúra un. sörpad díjmentes kölcsönzését tartósan biztosítja.

 

A  Kemencés Nap előtt a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 20 főt mozgósított, akik   2 heten keresztül aktívan közreműködtek a tájházak udvarának rendbetételében.

A 4 db kemencét évente közösségi munkában felújítják.

(Ezen emlékeztető készült, a Hajdúböszörményi Vagyonkezelőn Zrt. vezetésével 2012. július 12.-én folytatott beszélgetésre készült.)

©2024 Civilek a lakóhelyért egyesület!