Civilek a Lakóhelyért Egyesület
2010.évi beszámolója, közhasznúsági jelentése,
a 2010. évi gazdálkodása

Az egyesület 2010.évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését, a 2010. évi gazdálkodását.

Elmondta, hogy az alakulás óta eltelt 6,5 év alatt a bejegyzett 13 féle tevékenységből 3 terület különösen kiemelkedik, mint tevékenység: településfejlesztés, lakossági érdekképviselet, kulturális örökség megőrzése, a szociális tevékenységből, a nyugdíjas klub működtetése.

Tovább folytattuk az utcafórumok szervezését, e mellett egy lakossági fórumot szerveztünk. A csapadékvíz elvezetésben (a Szittya utca környékén) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit helyszíni egyeztetésre hívtuk, az ügyek előbbre vitele érdekében.

Sikeresen rendeztük meg a IV. Hajdúsági Kenyérünnepet. A többezres látogatottságú rendezvényről a helyi-, a megyei, sőt az országos média elismerőleg szólt. Egyesületünk a Magyar Pékszövetségtől oklevelet és kupát  kapott. Az NCA pályázaton működésre 300 e Ft-ot nyertünk, melyből egy  fénymásolót vásároltunk. A maradvány összeget ügyviteli tevékenységre, és bérleti díjra költöttük.

A tagság jelenleg 21 fő. A hagyományőrző csoportunk 35 fős, az őszikék Nyugdíjas Klub 15 fős.

Hat sütési programban vettünk részt, az önkormányzat felkérésére.

2010. évben Védjegy pályázatot nyújtottunk be 10 féle házias termékre, a Vidékfejlesztési Minisztérium kiírására, melyről 2011. évben DÍSZOKLEVELET kaptunk.

Részt-vettünk az „Adj egy métert a helyi termékeknek” programban.

Az APEH 1 %-os programban -formai hiba miatt- nem nyertünk. Tagdíjfizetésből 10 eFt bevételünk származott.

Benyújtottuk az egyesület 2005 évben készíttetett kenyérünnepi embléma levédését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalhoz.

A sütési programjaink eddig „o” szaldósak voltak, csak a nyersanyag díja térült meg.

2010. évben „CIVIL DÍJ” –at alapítottunk, melyet első alkalommal hentes vállalkozó kapott meg.

2010. évben megalapítottuk a „Civilek sütőasszonya”, ill. „Civilek sütőmestere” oklevelet, melyhez dísz-köpenyt készítettünk. (A nevezett elismerés 2010. évben 4 fő részére került átadásra, a IV. Hajdúsági Kenyérünnepen.)

Záradék:

Az egyesület közgyőlése 2011. május 20-án fogadta el.

Dr. Nagy Imre

egyesületi elnök

©2022 Civilek a lakóhelyért egyesület!